Bonvenon

Bonvenon al Vroclavo, al la urbo, kiu venkis en la internacia konkurso “European Best Destination 2018”. Ĝi superis Parizon, Londonon kaj Barcelonon.

Ni invitas fervojistojn-esperantistojn, sed ne nur – partopreni en 70. IFEF-KONGRESO, kiu okazos en VROCLAVO  en la tagoj 19-25.05.2018

De flughaveno Vi povas atingi kongresejon per autobuso numero 106, kiu veturas al Ĉefa Stacidomo. Ĉiuj personoj, kiuj estas almenau 69-jaraj rajtas veturi senpage per urbaj busoj kaj tramoj.

Kongresejo kaj kongresa akceptejo troviĝas en hotelo “Piast” , str. Piłsudskiego 98,  vid’ al vide Ĉefa Stacidomo, en konferenca salono en 6-a etaĝo. Ni atendos Vin de 10 horo.

La hotelo “Polonia” troviĝas 400 metrojn de Hotelo “Piast”

Vroclavo estas unu el la plej belaj urboj en Pollando kaj estas nomata:   la urbo de renkontiĝoj. La slogano estas ligita al la vortoj de la Papo Johano Paŭlo la dua: ”Vroclavo estas  urbo troviĝanta  lime de tri landoj,  kiujn la historio tre strikte kunligis. Ĝi estas la urbo de  renkontiĝo, la urbo,  kiu unuigas. Ĉi tie  iumaniere  renkontiĝas anima tradicio de Oriento kaj Okcidento”.
Ĉi tiu metaforo aperis en homilio, kiun la Papo eldiris dum sankta meso fine de Internacia Eŭkaristia Kongreso la 1-an de junio 1997.

En Vroclavo naskiĝis Edith Stein, doktorino de filozofio kaj monaĥino, anoncita en la jaro 1999 kiel sankta Patronino de Eŭropo.