Aliĝintoj

Kn PARTOPRENANTO LANDO
1. Rodica TODOR Rumanio
2. Vito TORNILLO Italio
3.. Laurent  VIGNAUD Francio
4. Guido BRANDENBURG Germanio
5. Jan Uldal NIEMANN Danlando
6. Jindřich TOMIŠEK Ĉehio
7. Heinz HOFFMANN Germanio
10.  Ladislav    KOVAŘ Ĉehio
11.  Anna   ABELOVSKA Ĉehio
12. Monique  GRALL Francio
13. Jan KUKLA Ĉehio
14. Marta KUKLOVA Ĉehio
15. Jaroslava KOVAŘOVA Ĉehio
16. Martin STUPPNIG Aŭstrio
17. Denise HAPPI FOSSO Francio
18. Iskra KOPCHEVA Bulgario
19. Elena  TIRON Rumanio
20. Marianna BADEA Rumanio
21. Emil   TUDORACHE Rumanio
22.  Alois  KLUMPAR Ĉehio
23.  Marie  KLUMPAROVA Ĉehio
24.  Florin  NEGREA Rumanio
25.  Karl BERNHARD Germanio
26. Albert SCHUBERT Germanio
27. Hubert de MEYERE Belgio
28. Michele VILLERS Belgio
29 Marc CUFFEZ Belgio
30 Oskar OTERO Usono
31. Wiesław LIBNER Pollado
32. Teresa POMORSKA Pollando
33. Petro CHRDLE Ĉehio
34. Pavol PETRIK Slovakio
35. Christa HOFFMANN Germanio
36. Christian DARDENNE Francio
37. Sylvie DONJON Francio
38. Line RUEL Francio
39. Bodo EHRLICH Germanio
40. Liba GABALDA Francio
41. Floreal GABALDA Francio
42. Arlette PLUTNIAK Francio
43. Edmond PLUTNIAK Francio
44. Dorota BURCHARDT Pollando
45. Václav KAPRÁL Ĉehio
46. Miroslav SEVERA Ĉehio
47. Jaroslav MATUŠKA Ĉehio
48. Ladislav LÁNI Ĉehio
49. Ladislav HAKL Ĉehio
50. Andrea ŠVUBOVÁ Ĉehio
51. Jaroslav POKORNÝ Ĉehio
52. Jadwiga NOWAK Pollando
53. Zdzisława KAŹMIERCZAK Pollando
54. Lydia BUYST Belgio
55. Bogdan DEMBIEC Pollando
56. Josette VONAY Francio
57. Francine SCHWARTZ Francio
58. Simone LEDAN Francio
59. Arunas KAZLAUSKAS Litovio
60. Povilas KAZLAUSKAS Litovio
61. Metodi MARKOV Bulgario
62. István SUTKA Hungario
63. Józsefné CZIBOLY Hungario
64. István GULYÁS Hungario
65. Kristin TYTGAT Belgio
66. Henryk JOBS Pollando
67 Andrzej KOSIŃSKI Pollando
68. Janusz DYDA Pollando
69. Dominique BERTRAND Francio
70. Martine BERTRAND Francio
71. Lene NIEMANN Danlando
72. Marcel DELFORGE  Belgio
73. Jean RIPOCHE Francio
74. Raymonde RIPOCHE Francio
75. Anna SKUDLARSKA Pollando
76. Russ WILLIAMS Pollando
77. Hildegard STECAY Germanio
78. Zlatko HINŠT Kroatio
79. Ksenija MILIĆ-ŠTRKALJ Kroatio
80. Carlos SPINOLA Hispanio
81. Conĉi FERNANDEZ DOMENECH Hispanio
82. Mariló TORRES MATEOS Hispanio
83. Ángel ARQUILLOS LÓPEZ Hispanio
84. Gunnar OLSSON Svedio
85. Carsten SCHNATHORST Germanio
86. Anna ZIEMECKA Pollando
87. Kazimierz NOCULAK Pollando
88. Jeannine DAGUIN Francio
89. Halina KUROPATNICKA-SALAMON Pollando
90. Urszula FRYDRYCH Pollando
91. Barbara POTERUCHA Belgio