Aliĝintoj

Kn PARTOPRENANTO LANDO
1. Rodica TODOR Rumanio
2. Vito TORNILLO Italio
3.. Laurent  VIGNAUD Francio
4. Guido BRANDENBURG Germanio
5. Jan Uldal NIEMANN Danlando
6. Jindřich TOMIŠEK Ĉehio
7. Heinz HOFFMANN Germanio
8.  Ladislav    KOVAŘ Ĉehio
9.  Anna   ABELOVSKA Ĉehio
10. Monique  GRALL Francio
11. Jan KUKLA Ĉehio
12. Marta KUKLOVA Ĉehio
13. Jaroslava KOVAŘOVA Ĉehio
14. Martin STUPPNIG Aŭstrio
15. Denise HAPPI FOSSO Francio
16. Iskra KOPCHEVA Bulgario
17. Elena  TIRON Rumanio
18. Marianna BADEA Rumanio
19. Emil   TUDORACHE Rumanio
20.  Alois  KLUMPAR Ĉehio
21.  Marie  KLUMPAROVA Ĉehio
22.  Florin  NEGREA Rumanio
23.  Karl BERNHARD Germanio
24. Alfred SCHUBERT Germanio
25. Hubert de MEYERE Belgio
26. Michele VILLERS Belgio
27. Marc CUFFEZ Belgio
28. Oskar OTERO Usono
29. Wiesław LIBNER Pollado
30. Teresa POMORSKA Pollando
31. Petro CHRDLE Ĉehio
32. Pavol PETRIK Slovakio
33. Christa HOFFMANN Germanio
34. Christian DARDENNE Francio
35. Sylvie DONJON Francio
36. Line RUEL Francio
37. Bodo EHRLICH Germanio
38. Liba GABALDA Francio
39. Floreal GABALDA Francio
40. Arlette PLUTNIAK Francio
41. Edmond PLUTNIAK Francio
42. Dorota BURCHARDT Pollando
43. Václav KAPRÁL Ĉehio
44. Miroslav SEVERA Ĉehio
45. Jaroslav MATUŠKA Ĉehio
46. Ladislav LÁNI Ĉehio
47. Ladislav HAKL Ĉehio
48. Andrea ŠVUBOVÁ Ĉehio
49. Jaroslav POKORNÝ Ĉehio
50. Jadwiga NOWAK Pollando
51. Zdzisława KAŹMIERCZAK Pollando
52. Lydia BUYST Belgio
53. Bogdan DEMBIEC Pollando
54. Josette VONAY Francio
55. Francine SCHWARTZ Francio
56. Simone LEDAN Francio
57. Arunas KAZLAUSKAS Litovio
58. Povilas KAZLAUSKAS Litovio
59. Metodi MARKOV Bulgario
60. István SUTKA Hungario
61. Anikó CZIBOLY Hungario
62. István GULYÁS Hungario
63. Kristin TYTGAT Belgio
64. Henryk JOBS Pollando
65. Andrzej KOSIŃSKI Pollando
66. Janusz DYDA Pollando
67. Dominique BERTRAND Francio
68. Martine BERTRAND Francio
69. Lene NIEMANN Danlando
70. Marcel DELFORGE  Belgio
71. Jean RIPOCHE Francio
72. Raymonde RIPOCHE Francio
73. Anna SKUDLARSKA Pollando
74. Russ WILLIAMS Pollando
75. Hildegard STECAY Germanio
76. Zlatko HINŠT Kroatio
77. Ksenija MILIĆ-ŠTRKALJ Kroatio
78. Carlos SPINOLA Hispanio
79. Conĉi FERNANDEZ DOMENECH Hispanio
80. John MURRAY Nord-Irlando
81. Chris MURRAY Nord-Irlando
82. Mariló TORRES MATEOS Hispanio
83. Ángel ARQUILLOS LÓPEZ Hispanio
84. Gunnar OLSSON Svedio
85. Carsten SCHNATHORST Germanio
86. Anna ZIEMECKA Pollando
87. Kazimierz NOCULAK Pollando
88. Jeannine DAGUIN Francio
89. Halina KUROPATNICKA-SALAMON Pollando
90. Urszula FRYDRYCH Pollando
91. Barbara POTERUCHA Belgio
92. Milka STOEVA Bulgario
93. Veselka KAMBUROVA Bulgario
94. Penka DILOVA Bulgario
95. Petja ALEKSANDROVA Bulgario
96. Maria HEUSSNER Pollando
97. Mariola SARNECKA Pollando
98. Edward WOJTAKOWSKI Pollando
99. Marian WOLNY Pollando
100. Katarzyna WOLNA Pollando
101. Teodor KONOPKA Pollando
102. Clara BRACKE Belgio
103. Ewa TRACZ Pollando
104. Michał  GABOR Pollando
105. Elżbieta PACHURA Pollando
106. Barbara PAWLAK Pollando
107. Grażyna WOLIKOWSKA Pollando
108. Alicja BRODALA Pollando
109. Georgo STEFAŃSKI Pollando
110. André MIRC Francio
111. Vlatka ŠKORIĆ Kroatio
112. Marica BRLETIĆ Kroatio
113. Paweł PREŚ Pollando
114. Teresa GÓRALSKA Pollando
115. Grażyna NIEDUŻAK-MAZUREK Pollando
116. Tianyi WANG (Chielismo) Ĉinio
117. Margaretha SYMOENS Belgio
118. Kjell Peder HOFF Norvegio
119. Beatrice DEVAIS Francio
120. Gilles PICAULT Francio
121. Michał BALICKI Pollando
122. Helena BISKUP Pollando
123. Peter KÜHNEL Germanio