Programo

TAGO

HORO

Sabato

19.05.2018

10.00-21.00 Akceptado / Informado
17.00-18.00 Kunveno de la IFEF-estraro kaj LKK
18.00-19.00 Kunsido de la IFEF-estraro
19.00-20.30 Interkona vespero
21.30 Spektado de Vroclava Multmedia Fontano (ĉe Halo de Centjariĝo)
Dimanĉo

20.05.2018

8.00-09.00 Esperantlingva sankta meso en preĝejo de Bonfratoj
10.00 – 12.00 Solena Inaŭguro (Vroclava Universitato, Oratorium Marianum)
12.00-12.30 Komuna foto, gazetara konferenco
14.30 -16.30 Urbovizitado piedire – D1a
17.00-18.00 Kunsido de la laborgrupoj (raportoj pri agado), publika
17.00-18.00 Urbovizitado per bicikloj
20.00 -22.00 Nacia vespero (“DeMoLo”, “LEGNICA”, “Gieni Dudki”)
Lundo

21.05.2018

9.00-12.00 Nepublika Komitatkunsido
10.00-12.00 E-kurso por komencantoj
10.00-12.00 Paroliga kurso por komencintoj
9.00-12.00 UrbovizitadoD1b (Botanika ĝardeno)
14.00-18.00 Faka Komisiono
14.00-15.30 Ateliero pri informadiko (bazaj informoj)
15.30-18.00 Ateliero pri ĵurnalismo (pri kiel verki ĵurnalistan artikolon
17.00- Urbovizitado kun ĉiĉeronino (10-15 personoj)
19.30-20.15 Prelego pri la regiono
20.30-21.15 Koncerto de Kaŝi
21.15- Venonta kongreso sin prezentas
Mardo 22.05.2018 9.00 -11.00 Plenkunsido
9.00 -11.00 E-kurso por komencantoj
10.00-12.00 Paroliga kurso por komencintoj
11.30 -21.00 Faka ekskurso D2 – Fervoja muzeo en Jaworzyna Śląska (per trajno “Koleje Dolnośląskie”) + vizitado de Świdnica (kun tagmanĝo)
Merkredo 23.05.2018 9.00-12.00 Ĉefa fakprelego kaj aliaj prelegoj
10.00-12.00 E-kurso por komencantoj
10.00-12.00 Paroliga kurso por komencintoj
12.00-13.30 Movadaj aferoj; konkluda kunsido de la laborgrupoj
12.00-15.00 Renkontiĝo kun Sinjoro Tadeo” (filmo de Roman Dobrzyński – WCS)
16.00-20.00 D3: Urbovizitado per ŝipeto “Wratislavia” sur rivero (kun vespermanĝo) + koncerto de ensemblo Noproblem el Ĉehio
Ĵaǔdo 24.05.201 9.00 – 18.00 Ekskurso T1 – (Valo de palacoj kaj ĝardenoj + Parko de miniaturoj en Kowary)
20.30-22.00 Ĝisrevida vespero: Vroclavanoj al gekongresanoj
Vendredo 25.05.2018 9.00- 10.00 Solena fermo (Sesia salono en stacidomo)
10.00 -10.30 Kunveno de la IFEF-estraro kaj LKK
10.30 -11.30 Estrarkunsido de IFEF
12.30 Forveturo per trajno al Krakovo, kie okazos postkongreso