Programo

PROVIZORA PROGRAMO

 

Sabato

19.05.2018

 10.00 – 21.00

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

19.00 –

 

Akceptado / Informado

Kunveno de la IFEF Estraro kaj LKK

Kunsido de la IFEF Estraro

Interkona vespero…poste foririo por rigardi Vroclavan  Multmedian Fontanon

 

 

Dimanĉo 

20.05.2018

 

 

 

08.00 – 20.00

10.00 – 12.00

12.00 – 12.30

 

14.30 – 16.30

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

 

20.00 – 22.00

 

Akceptado / Informado

 Solena Inaŭguro

Komuna foto, Gazetara  konferenco

 paŭzo

 Urbovizitado piedire – D1a

 Kunsido de la laborgrupoj (raportoj pri agado), publika

E-kurso por komencantoj

paŭzo

Nacia vespero

 

 

Lundo

21.05.2018

 

 

 

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

 

14.00 – 18.00

14.00 – 15.30

15.30 – 18.00

 

 

 

20.00 – 21.00

21.00 – 22.30

 

 

 Nepublika Komitatkunsido

E-kurso por komencantoj

Urbovizitado – D1b (Botanika ĝardeno)

 paŭzo

Kunsido de la Faka Komisiono

Ateliero pri informadiko (bazaj informoj)

Ateliero pri ĵurnalismo (pri kiel verki ĵurnalistan artikolon kaj efike kunlabori kun redakcioj/ ĵurnalistoj)

paŭzo

 

prelego pri la regiono

Venonta kongreso sin prezentas

 

 

Mardo

22.05.2018

 

 

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

 

 11.30 – 21.00

 

 

 

Ĉefa fakprelego kaj aliaj prelegoj

E-kurso por komencantoj

  

 Faka ekskurso D2 – Fervoja muzeo en Jaworzyna Śląska  (per trajno  “Koleje Dolnośląskie”) + vizitado de Świdnica 

 (kun tagmanĝo)

 

 

Merkredo

23.05.2018

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

12.00 – 13.30

 

16.00 – 20.00

 

 

 E-kurso por komencantoj

Plenkunsido

Movadaj aferoj; konkluda kunsido de la laborgrupoj, publika

paŭzo

 D3: Urbovizitado per ŝipeto sur rivero (kun  vespermanĝo)

Dancvespero

 

 

Ĵaǔdo

24.05.2018

 

09.00 – 18.00

 

 

20.30 – 22.30

 

 Ekskurso T1 – Karkonosze, Jelenia Góra, Kowary

(kun tagmanĝo)

paŭzo

 Koncerto; Ĝisrevida vespero

 

 

Vendredo

25.05.2018

09.00 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 11.30

 

 

12.30

 

 

Solena fermo

Kunveno de la IFEF Estraro kaj LKK

Estrarkunsido de IFEF

 

 

 Forveturo per trajno al Krakovo, kie okazos 

 postkongreso