Programo

TAGO

HORO

Sabato

19.05.2018

10.00-21.00 Akceptado / Informado (Kongresejo -konferenca salono de hotelo “Piast” (en 6-a etaĝo)
17.00-18.00 Kunveno de la IFEF-estraro kaj LKK
19.00-20.30 Interkona vespero kun prelego pri regiono
21.30 Spektado de Vroclava Multmedia Fontano (ĉe Halo de Centjariĝo)
Dimanĉo

20.05.2018

8.00-09.00 Esperantlingva sankta meso en la preĝejo de Bonfratoj (str. Traugutta 57/59)
8.00-9.20 Akceptado (Kongresejo)
10.00 – 12.00 Solena Inaŭguro en Vroclava Universitato, Oratorium Marianum, (pl. Uniwersytecki 1).
12.00-12.30 Komuna foto, gazetara konferenco
14.03 -16.30 Urbovizitado piedire – D1a
16.30-19.00 Ebleco partopreni en la koncerto de premiitoj de 6-a Europa Festivalo de Esperantaj Kantoj
20.00 -22.00 Nacia vespero (“DeMoLo”, “LEGNICA”, “Geni Dudki”). Scenejo “IMPART” str. Mazowiecka 17
Lundo

21.05.2018

9.00-12.00 Nepublika Komitatkunsido
10.00-12.00 E-kurso por komencantoj  (Urba biblioteko en stacidomo)
10.00-12.00 Paroliga kurso por komencintoj  (Dum ekskurso, en botanika ĝardeno)
9.00-12.00 UrbovizitadoD1b (Botanika ĝardeno)
14.00-18.00 Kunsido de Faka Komisiono
17.00- Urbovizitado kun ĉiĉeronino (10-15 volontaj personoj)
19.30-20.30 Ateliero pri kiel efike kunlabori kun redakcioj/ĵurnalistoj  – Alfred Schubert (Kongresejo)
20.30-21.30 Koncerto de Kaŝi (Sesia salono en stacidomo)
21.30- Venonta kongreso sin prezentas
Mardo 22.05.2018 8.30 -11.00 Ĉefa fakprelego kaj aliaj prelegoj 
10.00 -11.30 E-kurso por komencantoj (Urba biblioteko ĉe stacidomo)
9.00-11.00 Paroliga kurso por komencintoj (Kongresejo – hotelo “Piast”)
11.30 -21.00 Faka ekskurso D2 – Fervoja muzeo en Jaworzyna Śląska (per trajno “Koleje Dolnośląskie”) + vizitado de Świdnica (kun tagmanĝo)
Merkredo 23.05.2018 9.00-10.00 Movadaj aferoj; kunsido de la laborgrupoj
10.00-12.00 Plenkunsido
10.00-11.30 E-kurso por komencantoj
10.00-11.30 Paroliga kurso por komencintoj
12.00-15.00 Renkontiĝo kun Sinjoro Tadeo” (filmo de Roman Dobrzyński – WCS)
13.30-15.30 Ateliero pri informadiko (bazaj informoj pri kiel verki retpaĝon per komputila programo WordPress) Alfred Schubert )kongresejo)
15.30-20.00 D3: Urbovizitado per ŝipeto “Wratislavia” sur rivero (kun vespermanĝo) + koncerto de ensemblo Noproblem el Ĉehio
20.00 Vespera promeno tra malnova kvartalo Ostrów Tumski aŭ bicikla ekskurseto tra la urbo ( por interesitoj)
Ĵaǔdo 24.05.201 9.00 – 18.00 Ekskurso T1 – (Valo de palacoj kaj ĝardenoj + Parko de miniaturoj en Kowary)
20.30-22.00 Ĝisrevida vespero: Vroclavanoj al gekongresanoj
Vendredo 25.05.2018 9.00- 10.30 Solena fermo (Sesia salono en stacidomo)
10.30 -11.00 Kunveno de la IFEF-estraro kaj LKK
11.00 -12.00 Estrarkunsido de IFEF
13.30 Forveturo per trajno al Krakovo, kie okazos postkongreso